Traumer

Terapier

Traumer og tvangstanker

mann som holder seg for ørene

Noen mennesker terroriseres av tvangstanker og tvangsforestillinger. Det kan ha ukjente årsaker, men det kan også skyldes traumatiske opplevelser. Selv om det vonde eller forferdelige ligger langt tilbake i tid, så klarer man ikke å gi slipp på det. Man går inn i en tilstand av permanent stress. Posttraumatisk stress. Det er lett nok å si at "Det må du legge bak deg", men det er ikke alltid like lett. Det kan noen ganger virke helt håpløst. Posttraumatisk stress er derfor ikke noe å spøke med. Posttraumstisk stress kan ødelegge hele livskvaliteten for en. Man oppsøker hjelp. Noen får hjelp ved å gå i terapi og snakke om det vonde som har skjedd. Men for andre kommer hendelsen bare nærmere. Posttraumatisk stress vil da bare forsterkes. Posttraumatisk stress er en intens tvangstanke som terroriserer sitt offer.

Men hva gjør man da for å få lagt det bak seg. Å snakke om det og sette ord på det kan for noen være en begynnelse. Men hvis man skal komme ut av posttraumatisk stress må det mer til. Man sier at man må legge det bak seg. Hva betyr så det? Når man kan se den opprinnelige hendelsen på avstand, får man også større avstand til følelsene. Jo større avstand man klarer å få bildet av hendelsen på, jo svakere blir den følelsesmessige belastningen. NLP er en metode som hjelper en i så måte. Når oppmerksomheten igjen kan vende tilbake til dagens situasjon og liv, vil posttraumatisk stress gradvis reduseres.

stopp signal

Tvangstanker er tanker og forestillinger som har mer makt over en jo reddere man er for dem. Tvangstanker ernærer seg på offerets angst. Angst er en like sterk energi som en sterk motivasjon og interesse - bare med motsatt fortegn. En mann hadde følgende tvangstanke: Når han sto ute og hugget ved, fikk han det for seg at han hugget hodet av sønnen sin, en liten gutt som lekte like i nærheten. Han hadde tidligere slitt med tvngshandlinger. Nå var han redd for tilbakefall. Man kan ikke nekte en tvangstanke å være der, men kan la være å gi næring til den. Det var det han fikk hjelp til. Når han ikke lenger var redd for at tvangstanken skulle få makt over ham, ble tvangstanken svakere - for etterhvert helt å forsvinne.