Stress

Terapier

Stress

Stress er i seg selv ikke en sykdom, men stress kan over tid forårsake en rekke forstyrrelser i den allmenne helsetilstand. Stress kan føre til manglende konsentrasjonsevne, utbrenthet, glemsomhet, hjerteproblemer, magesår, depresjon, irritabilitet, søvnløshet, bare for å nevne noen aspekter. Men hvorfor havner noen i stress uten å være i stand til å komme ut av det?

Har man vokst opp med store krav om å være dyktig, helst best, men føler at man ikke klarer å leve opp til det, kommer man lett inn i en tilstand der man ikke kan slappe av. Man føler hele tiden at det er noe man må oppnå. Selv når man har ferie ligger kravet der, enten man er bevisst på det eller ikke.

Noen føler at de kommer i skyggen av en annen person, en søster, en bror, en venn, som får mye ros og oppmerksomhet. Selv føler man seg som en grå mus. Det kan lett føre til at man føler at man må yte noe for å få oppmerksomhet, yte noe for å være verdifull.

Noen er vokst opp i et karrieremiljø, men opplever at de selv kommer til kort. Men forventningspresset er der. "Jeg må yte noe eksepsjonelt for å ha verdi." De har kanskje fått høre at de er noe i kraft av det de yter. Det er livsfarlig. Da blir selvbildet som et korthus. Det skal noen ganger lite til før det raser. Der har du en del mennesker som tar livet sitt når verden går dem i mot.

Løsningen ligger i å styrke selvbildet slik at de opplever at de er verdifulle - uansett om de har suksess eller ikke, uansett om de har verdens mest fantastisk bolig eller en heller enkel en.

Styrking av selvbildet står helt sentralt, ikke bare når det gjelder å komme ut av stress, men faktisk for de aller fleste psykiske problemer. Det kan vi gjøre noe med! Ta kontakt!