Selvskading og aggresjon

Terapier

Selvskading og aggresjon

kvinne som har det vondt

Selvskading er aggresjon som går ut over en selv. Selvskading er et alvorlig problem. Det er som regel ikke et ønske om å skade eller drepe seg selv, men en sikkerhetsventil for innestengte følelser. Man får ut aggresjonen. Etterpå føler man en lettelse. Men hvor lenge varer det? Undertrykker man følelser og behov i lang tid, kan det gi seg flere utslag. Det kan plutselig slå ut i aggresjon. Aggresjonen kan gå ut over andre, eller den kan gå ut over en selv. Det siste kommer for mange i form av selvskading. For andre kan aggresjonen gå ut over andre, gjerne i form av fysisk eller psykisk vold. Det gjelder i første rekke menn. For kvinner går aggresjonen ofte ut over en selv. Men det kan også være omvendt. Mennesker som er offer for selvskading har ofte problemer med å innrømme det, for ingen vil jo gjøre noe slikt mot seg selv. Det skal for mange mot til å innrømme det og søke hjelp. Løsningen ligger i første rekke i å styrke selvbildet og selvfølelsen slik at man igjen tør gi uttrykk for egne behov og følelser, sette grenser med god samvittighet, bli kvitt angsten for ikke å bli godtatt, og en rekke andre forhold av betydning slik at man igjen kan føle at man har en naturlig plass i livet.

aggresiv mann

Utagerende aggresjon er speilbildet av selvskadingen. Aggresjonen går ut over andre. Det kan ødelegge et kjærlighetsforhold. Det kan i verste fall føre at man havner i fengsel. Også her er det viktig å styrke selvbildet på liknende måte som for dem som er utsatt for selvskading. Aggresjonen kan sitte i kroppen og få en til å reagere uten at man ønsker det, uten at man vil det eller mener det. Man kan bestemme seg for at man aldri skal handle aggresivt lenger, men så kommer man i en vanskelig situasjon. Plutselig mister man kontrollen. Det er som om noe fremmed overtar styringen. Når man får styrket selvbildet, er i stand til å ta kritikk som sak, føle seg verdifull uansett hva man blir fortalt eller utsatt for, har man kommet langt. Dette kan man gjøre noe med uten at man behøver å bruke mye tid på å fortelle om alt som var vondt i barndommen.