Seksuelle overgrep

Terapier

Seksuelle overgrep

Seksualitet har fra naturens side en viktig funksjon, å sikre rasens eksistens. Det gjelder både dyr og mennesker. Da er det naturlig at mann og kvinne i fertil alder finner hverandre og danner familie for å skape og ta vare på barn. Men det finnes kulturer der naturlig seksualitet blir undertrykt. Men energien er der. Når den ikke kan finne sitt utløp på en naturlig måte, søker den alternative veier for utlevelse. Du kan ikke demme opp en elv. Tilsiget er der; før eller senere vil vannet renne over en hvilken som helst demning.

Når seksualiteten ikke kan leves ut på en naturlig måte, risikerer man enten alvorlige psykiske problemer, med fare for innleggelse i psykiatriske institusjoner, eller i form av voldtekt. Som regel er det menn som voldtar kvinner, selv om det motsatte også er tilfelle. Det har sin biologisk naturlige forklaring. Selv om det kan gå begge veier, vil jeg i det følgende se det fra mannens side.

Det har vært fremme i media om psykologer som har arbeidet med menn dømt for pedofili. De sier at pedofili ikke er arvelig, men at det er en psykisk lidelse. Terapi over tid har gitt gode resultater. Da det gjelder for pedofile menn, så gjelder det naturlig nok også for annen form for overgrep.

Når et biologisk behov blir undertrykt, fører det ofte til en sterk fantasi omkring det forbudte. Mange sliter med seksuelle fantasier. Vi har ingen forbudtskilter når det gjelder mat bortsett fra for anorektikere som nekter seg mat. Der kverner tankene omkring mat - ofte hele dagen. Tilsvarende gjelder i områder med alvorlig matmangel. Men når det er nok tilgang på mat og ingen forbudtskilter, forsvinner alle tvangstanker omkring mat.

Forbudet mot seksualitet kan føre til sterke seksuelle fantasier. Disse fantasiene kan igjen føre til et forsterket seksuelt behov. Det kan gi seg utslag i at de trenger seksuell tilfredsstillelse opptil flere ganger om dagen. Dersom man ikke kan få tilfredsstilt behovet på en naturlig måte med en partner i gjensidig forståelse, kan det føre til at man tvinger seg til samleie, enten det gjelder innenfor et forhold eller at man oppsøker en fremmed. Men hva med pedofili? det finnes menn som ikke føler seg trygge overfor voksne kvinner. Men de føler seg tryggere overfor ungdom og barn. De kan da tolke barnets oppførsel om invitasjon til sex. Ei lita jente har fått ny kjole. Hun viser den stolt frem i det hun løfter opp kjolekanten så man kan se magen hennes. En mann i pedofil faresone kan lett tolke det som invitasjon til seks.

Så har vi Casanova-typen. Det er menn som må legge ned et bytte hver eneste dag for å føle seg som mann. Hvorfor må han det? For noen år siden hadde jeg en slik klient. Han hadde nedlagt minst tusen bytter. Men en dag ble han forelsket, men hun avviste ham. - den stolte Casanova. Da raste selvbildet og hele livet hans. Han var knust. Å være Casanova er ikke særlig ærefult når man vet at bak Casanova-skikkelsen skjuler det seg et dårlig selvbilde.

Men hvor ligger løsningen?

Bak de fleste problemer ligger et dårlig selvbilde. Det gjelder som oftest også her, selv om man ikke alltid er bevisst på det. Man kan ha et godt selvbilde i noen situasjoner og et elendig i andre - uten å være seg det bevisst. Et godt selvbilde inkluderer også å integrere et sunt og avslappet forold til egen seksualitet kombinert med respekt for andre og andres seksualitet.

Uansett hvilken forstyrrelse man har i forholdt til egen seksualitet - sterke fantasier, skamfølelse, tvangshandlinger, også videre, er det håp. Det begrenser seg ikke bare til overgripere mot voksne, men også pedofile og Casanova-typen.