Mobbing

Terapier

Mobbing og vold

Mobbing har mange ansikter. Mobbingen kan være direkte og åpenlys vold, undertrykkelse, latterliggjøring, og så videre. Den kan være blikket som dreper. Mobbingen kan skje gjennom små kritiske bemerkinger som aldri tar slutt, nålestikkene, de små hentydningene som til slutt får en til å eksplodere. Og ingen skjønner hvorfor. "Du må da ikke ta slik på vei." Hadde det skjedd en gang, eller noen få ganger, er det ikke så ille. Men når man får høre det om igjen og om igjen, år for år, da kan de små nålestikkene eller dryppene bli veldig smertefulle. Mobbing skjer ikke bare åpenlyst, men ofte i det skjulte, for eksempel gjennom sladder og bakvaskelser, hjernevasking og direkte vold.

Eksempler på utsagn og holdninger som kan skade (mobbingen ingen ser):

Sure kommentarer

 • "Du må da ikke ta slik på vei."
 • "Nå igjen."
 • "At det går an."
 • "Du må da tåle."
 • "Ikke vær så sårbar, da."
 • "Ah", stønner

Skadelige holdninger

 • Nekter å snakke med barnet for å straffe det.
 • Rose alle andre, men ikke sitt eget barn.
 • Alltid gi barnet skylden når noe går galt.
 • Alltid kritisere barnet i andres nærvær.
 • Gjøre narr av barnet.

Felles for alle typer mobbing er undertrykkelse av selvbildet. Mobbeofferet begynner etter hvert å føle seg mindre verdt, begynner med tiden å tro at han/hun er mindre verdt enn andre mennesker. Det blir som frosken som blir lagt i lunkent vann. Den trives. Vannet varmes langsomt opp, men frosken blir der til den blir kokt. Mange mobbeofre føler at de ikke fortjener å ha et godt liv. Derfor har de en tendens til å ødelegge for seg selv. Går det bra en stund, forventer de at det kommer til å skje noe som ødelegger.

mangler tilhørighet
mobbing

Styrking av selvbildet er av vesentlig betydning for å komme ut av mobbe- og offer-rollen, ut av følelsen av å være mindre verdt enn andre, ut av følelsen av ikke å fortjene. Føler man at man ikke fortjener å ha det bra, vil man automatisk, uten å ville det, ha en tendens til å sabotere en terapi eller behandling som hjelper. Noen rasjonaliserer ved å fortelle seg selv at det ikke kan virke over tid. De kan tenke at det er noe annet de trenger. Derfor er det helt sentralt å styrke selvfølelsen. Har du et generelt godt selvbilde, vil du føle at du fortjener å ha det bra. Du vil slutte å sabotere deg selv, men tvert om føle deg verdifull. I tradisjonell behandling fokuseres det gjerne på bevisstgjøring av mobbingen og omstendighetene rundt, for eksempel på alt det foreldrene har gjort feil. Man begynner å fordele skyld i stedet for å bygge på ressursene i en familie. det kan føre til ødelagte familierelasjoner. I de aller fleste tilfeller har familien ressurser å bygge på.

mann foran skjerm
blomster

Når man har identifisert skaden, tar man frem verktøy for å reparere. Slik er det her også. Det trengs et verktøy for å reparere. NLP har også her vist seg å være et nyttig verktøy, ikke minst for å styrke selvbildet, for å få tilbake selvtilliten og selvrespekten. Noen mobbeofre har vært til de grader "hjernevasket" at de tror at de fortjener å bli mobbet. De vil også trenge en kognitiv forståelse av at mobbing ikke er tillatt, at mobbing i ekstreme tilfeller faktisk er direkte straffbart. Det er her snakk om menneskerettigheter.