Andre behov

Terapier

Andre problemer

NLP er en generell metode som kan benyttes på en lang rekke felter. NLP brukes ikke bare for coaching, som er blitt veldig populært de senere år, men også når det gjelder en lang rekke ubalanser og lidelser. Her finner du informasjon om: dysleksi, selvskading, fobier, og ekstremt kontrollbehov.

Dysleksi

Hva kommer det av at det er mye dysleksi i England, mens dysleksi omtrent ikke finnes i Italia? Når du hører et italiensk ord bli uttalt, så vet du hvordan det skrives. Det er direkte overensstemmelse mellom lydbilde og skriftbilde. Men slik er det ikke i England. Mange med dysleksi bruker ikke det indre synet når de skal lære å skrive. For at de skal bli bedre må de trene seg opp i å se skriftbildet.

Det finnes mennesker som har vanskeligheter med å lese og skrive av andre grunner. En håndverker jeg snakket med en gang trodde han hadde dysleksi. Han fortalte at når han kom inn i et klasserom for viderutdanning, fikk han umiddelbart jernteppe. Årsaken var at overlæreren ved avslutningen av skoleåret hadde sagt til ham at han var dum og måtte gå første klasse om igjen. Når han kom inn i klasserommet, "sto overlæreren" der og fortalte ham at han var dum. Der satt årsaken til hans lese-, skrive- og lærevansker.

Generell nervøsitet og stress kan også ødelegge læringsevnen. Det finnes mange årsaker. Både det å lese og det å skrive er en del av en ganske komplisert prosess i hjernen. En forstyrrelse i denne prosessen kan gi seg utslag på ulike vis, blant annet ved det som er nevnt ovenfor. Det er heller ikke uvanlig at de ikke bruker det indre synet når de skal lære rettskrivning.

For å få til en bedring er det noen ganger viktig, ikke bare med lese- og skrivetrening, men også å se på om vedkommende er plaget av erfaringer fra tidligere. Stamming kan også ha liknende årsaker.

Selvskading

dysleksi
selvskading

Når livet blir altfor vanskelig og man fylles av ekstremt mye vonde og aggressive følelser man ikke kan eller ikke tør slippe ut, når egne verdier og behov undertrykkes, vil innestengt energi, innestengt aggresjon lett sprenge seg ut på en eller annen måte. Det kan skje i form av selvskading eller selvstraff. Etterpå gir det en følelse av lettelse. Men selvskading løser ikke det egentlige problem. Selvundertrykkelsen er der like fullt. Man fylles igjen av innestengt frustrasjon, sinne, og liknende. Så får man et nytt utbrudd. Det er viktig å gjøre noe med årsaken til selvskadingen før den fører til dramatiske konsekvenser. Bak selvskadingen ligger som regel mye av de samme årsaker som for andre dårlige løsninger. Gjennom styrking av selvbildet blir det lettere å sette grenser, å si fra om det som plager en, si fra dersom man føler seg oversett, mistenkeliggjort, overkjørt, og så videre. Ta kontakt nå så kan vi snakke om hva som kan gjøres.

Fobier

et tre

En fobi er en angst som er så sterk at man reagerer før man er blitt bevisst på hva som skjer. Den vanligste fobi skyldes edderkopper. Synet av en bitte liten edderkopp trigger et mentalt bilde av noe som virker skremmende stort og farlig. En dame hoppet en gang ut av en bil i 50 km i timen på grunn av en bitte liten edderkopp som kom ned gjennom soltaket. Hun ble lappet sammen på sykehuset. Særlig rasjonell var den handlingen ikke. Hun veide minst 10 millioner ganger mer enn den, for ikke å snakke om hvor mye sterkere hun er. Hvis noen skulle blitt redd, så måtte det vært edderkloppen. Spørsmålet er: Hvor stor var den edderkoppen som dukket opp for hennes indre blikk? Det visste hun sikkert ikke, for da kunne hun plassert angsten eller fobien der den hører hjemme. NLP-metoden ble den første tiden ofte brukt til å kurere fobier, og fikk betegnelsen som quick fix-metode. En fobi har som regel lite med grunnleggende personlige egenskaper å gjøre. Da kan en kur gå raskt, kanskje i løpet av en time eller så. Men hvis det, og det kan forekomme, ligger alvorlige personlighetsforstyrrelser bak, kan det å bli kvitt en fobi ta tid. NLP-metoden er generell og kan brukes i forhold til de aller fleste problemer. (For ikke å skremme noen, har jeg ikke satt inn noe bilde av edderkopper eller slanger, men valgt et mer nøytralt bilde.)

Ekstremt kontrollbehov

en mann holder seg for ørene

Det er viktig å ha kontroll der det er naturlig å ha kontroll. Men for noen kan kontrollbehovet bli så sterkt at det ødelegger livskvaliteten. Et ekstemt kontrollbehov viser mangel på tillit. Et ekstremt eksempel på dette er Josef Stalin. Ingen måtte si noe som han ikke kunne godta. Da risikerte man arbeidsleir. Heldigvis er det ytterst sjelden at noen har et så ekstremt kontrollbehov. Kontrollbehov speiler ofte mangel på tillit og trygghet. Man kan føle seg trygg når man sitter som passasjer i en buss eller i et fly. Der har man ingen kontroll. Man er totalt prisgitt sjåfør og pilot. I andre situasjoner kan kontrollbehovet bli så sterkt at det lammer en naturlig livsførsel. Årsaken ligger som regel i opplevelser i fortiden. Det kan ha noe å gjøre med kontroll. Men det kan også ha sin årsak i manglende trygghet i barndommen. Det kommer som regel frem når vi jobber med det.