Terapier

Terapier

Selvbildet er vårt psykiske immunforsvar. Et dårlig selvbilde kan lede oss inn i mange problemer. Derfor er det viktig å styrke selvbildet - nesten uansett hvilket problem man har eller minustilstand man er i. Et dårlig selvbilde kan gi seg utslag i at du stiller for store krav til deg selv, er redd for ikke å bli godtatt, ikke setter grenser, ikke bare overfor andre, men også overfor deg selv. Å sette grenser med dårlig samvittighet fungerer som regel dårlig. Du tviler på deg selv. Du tror dårligere om deg selv enn det andre gjør. Du føler at du ikke får utnyttet ressursene dine. Alle lidelser har en årsak; den er det mulig å få gjort noe med - selv om legen sier det er hormonstyrt. Du kan ikke endre en følelse uten at du også endrer hormonspeilet..

Hund

En hund kan også være

god terapi

lykkelig

Du kan få det veldig bra?

Jeg har i over tyve år hjulpet mennesker til et bedre liv. Det gjelder ikke bare dem som sliter med en spiseforstyrrelse, er deprimert, har angst, er utbrent, har et samlivsproblem, et rusproblem, og liknende. Jeg har også hjulpet og hjelper kunstnere, ledere, idrettsfolk og andre til å bli bedre i sin profesjon. Mange har gått i terapi i årevis og gang på gang måttet fortelle livshistorien sin, ofte med fokus på det som var vondt og vanskelig. Eller det har vært fokus på problemene i dagens situasjon. Du lærer kanskje mye om lidelsen, men har det hjulpet deg til å bli frisk? Uansett hvor du befinner deg på friskhetsskalaen, så kan du få det bedre, eller enda bedre.

Nobody is perfect.

Vi har alle et utviklingspotensial.

Til venstre finner du menyvalg til ulike temaer.

Les og finn det som er aktuelt for deg eller for den du tenker på.

Dersom du synes denne siden er bra, så klikk på Liker