Om Hougen

Om Hougen

Om Hougen

Nils Henrik Hougen 2012

Nils Henrik Hougen er opprinnelig utdannet i fysikk ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år arbeidet innen IT, har arbeidet som bedriftsrådgiver og som lærer.

Han har bodd og arbeidet i Sveits i 14 år. Der har han vært på mange foredrag til Elisabeth Haich, et usedvanlig menneske med en utrolig menneskekunnskap. Mye av den kunnskapen kommer Hougen til gode i hans arbeid med mennesker i dag.

Hougen Yoga

Som yogalærer i 1990

Vinteren 1989 ble han syk av stress på grunn av datajobben han hadde. Da satte han seg ned og tenkte over livet sitt, over hva han egentlig hadde lyst til å arbeide med. Han hadde i mange år et ønske om å jobbe med mennesker og personlig utvikling. Om våren samme år startet han det første yogakurset. Selv hadde han praktisert yoga i mange år. Samme sommer begynte han på en utdanning i Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP). Han ble veldig fasinert av metoden og har siden benyttet denne for å hjelpe dem som sliter med psykiske problemer.

Hougen kurs

Hougen forklarer et terapeutisk prinsipp

Mest kjent er han for sitt arbeid med nervøse spiseforstyrrelser. Det har vært en rekke reportasjer om hans arbeid, ikke bare i norsk, men også i utenlandsk presse. I en stortingsinnstilling (Innst. S. nr. 90 av 2000-2001) får han positiv omtale for sitt arbeid med behandling av nervøse spiseforstyrrelser. Han har hjulpet mange, både voksne og barn, med ulike lidelser. De kommer fra hele landet for å søke hjelp. Mange av dem har blitt forsøkt hjulpet i det offentlige helsevesen, men ikke kommet i mål.

"Jeg er vakker og stygg som juling"

er en selvhjelpsbok som beskriver hvordan man kommer ut av en spiseforstyrrelse. Du kan kjøpe den i bokhandelen. Flere bøker fra hans hånd vil komme i tiden fremover. Klikk herMan lærer med årene: Hougen har i årenes løp opplevd av enkelte å bli kritisert for sitt arbeid. Selvfølgelig når han ikke frem hos absolutt alle, selvfølgelig kan han ha bommet på en klient. Han beklager det. På den annen side er det mange som er ham meget takknemlig for den hjelp han har gitt dem eller deres datter eller sønn. Han ønsker at de som har noe å kritisere, tar det opp med ham. Det er nyttig informasjon og grunnlag for forbedringer.

Som sagt, er de fleste takknemlige. For et utvalg av referanser, se Referanser

Bok: Jeg er vakker og stygg som juling