nlp-metoden

Les mer

NLP-metoden

bandler og grinder

Richard Bandler (venstre) og John Grinder utviklet

Nevro-Lingvistisk-Programmering på 1970 tallet

Nevro-Lingvistisk Psykologi (NLP) bygger på humanisisk psykologi og studiet av flere fremragende terapeuters arbeid. NLP ble utviklet ved Universiy of Califoria på 1970-tallet. Den beskriver hvordan vår underbevissthet fungerer og hvordan vi kan kommunisere med den for å skape forandring. Da Richard Bandler (til venstre) hadde lest sin første lærebok i psykologi, hadde han lært mye om diagnoser, men ingen ting om behandlingsmetoder. Han og den gang ass. professor i språkvitenskap John Grinder (til høyre) gikk da sammen for å studere terapeuters arbeidsmetoder. Hva var det som gjorde at en terapeut fikk gode resultater, mens en annen ikke? Svaret er kommunikasjon, ikke bare til menneskets bevisste del, men også til det underbevisste. Dette var starten på utviklingen av NLP som i årenes løp har fått internasjonal utbredelse og anerkjennelse. The Strucure of Magic var navnet på den første boken de utgav. Den beskriver hvordan vi kan bruke språket i terapeutisk arbeid.

NLP er en psykologisk basert psykoterapi.

Oprah Winfrey

NLP er Oprah Winfreys hemmelighet

Aktiv eller passiv? Går du til legen, gir legen deg medisin eller opererer deg. Fysioterapeuten masserer musklene dine. Akupunktøren setter nåler. Du tar imot. I tradisjonell psykologi skal du fortelle om alt som er, var, eller har vært vondt og vanskelig i familie og barndom. Psykologen lytter. Psykologen lærer mye om deg, men hva lærer du? Jeg har møtt mange som sier at de forstod problemet sitt eller sykdommen sin bedre, men de ble ikke friskere. I undervisning er begge parter aktive. Læreren forklarer, du jobber med stoffet. Slik fungerer det også ved Institutt Hougen. Skolefag som matematikk og språk er i første rekke læring for forstanden. Idrett er læring for kropp og muskler. Sang og teater er læring for følelsene. Her må alle faktorer være med - forstand - kropp - følelser. Når forstand og følelser spiller på lag, følger kroppen med. Det er slik jeg jobber.

obama

NLP gjør Obama til verdens beste taler

Nevro-Lingvistisk Psykoterapi er fremtidens psykologi. "NLP er kanskje det viktigste som har skjedd innen psykologien siden Sigmund Freud." i følge Psychology today. NLP har bred internasjonal anerkjennelse. NLP beskriver hvordan vår underbevissthet fungerer, og hvordan vi kan kommunisere med den for å skape forandring. Nevro-Lingvistisk Psykologi omfatter også kunnskapen om hvordan et psykisk problem fungerer internt i den enkelte. Tredje faktor er en verdiorientert psykologi og livsfilosofi. Disse tre elementer utgjør kjernen i den psykoterapi Nils Henrik Hougen har utviklet med basis i NLP. Det er snakk om læring, og læring skal være motiverende, og ikke en hard og tøff kamp. Mange har problemer selv om de har hatt en god barndom og oppvekst. Alle krav og forventninger som stilles til menneskene i dagens samfunn, og ikke minst, alle krav man stiller til seg selv, gjør at man kan havne i en minustilstand. Uansett hvordan fortiden din har vært, god eller vond, er det viktig å se etter det verdifulle i deg selv, i familie og miljøet, i stedet for å grave i gammel skitt. Ved Instituttet fokuserer vi i psykoterapien på ressursene dine og hvordan de kan hentes frem. Vi ser etter ditt potensial og dine muligheter.

Har du et problem, ser du etter en løsning. Det gjelder i alle livets forhold Må bilen repareres, diskuterer vi ikke skaden i det lange og brede. Skal du reparere huset, ser du for deg hvor fint det blir. Slik er det også i psykisk arbeid. Det burde vært en selvfølge å arbeide etter dette prinsippet. Men dessverre har ikke alle fått øynene opp for det. Tvert om er det mange som er mer opptatt av å analysere fortid og barndom for å finne årsaken til problemet, ofte med fokus på foreldrenes sviktende evner i den tro at det løser problemet. Sigmund Freud kalte det kartarsis. Det kan hjelpe noen, men for andre blir livet bare tyngre. Dessuten krever denne metoden lang tid.

Advarsel?

nils henrik hougen 2012

Nils Henrik Hougen 2012

For mange år siden gikk Kristin Marie Ose ut og advarte mot NLP-metoden og mitt arbeid. Det var i forbindelse med et prosjekt der Stortinget ber helsedepartementet vurdere NLP og andre alternative metoder for behandling av nervøse spiseforstyrrelser. Vi fikk økonomisk støtte til å utarbeide et opplegg for prosjektet, men av årsaker jeg ikke her skal komme inn på, kom vi ikke videre. Hvorfor hun skulle ha så mye i mot et slikt prosjekt er vanskelig å forstå. Jeg nådde åpenbart ikke frem hos henne, og det skjer med noen. Men når hun på grunnlag av egen personlige erfaring går ut og advarer mot NLP-metoden, påtar hun seg et stort ansvar. Det er faktisk mange mennesker som får hjelp her, og som kom fordi annen hjelp ikke har fungert. Jeg tror ikke så mange ville advare mot å gå til lege eller psykolog.NLP er en internasjonalt anerkjent psykologisk metode med over 45 millioner oppslag på Google. NLP er et must for dem som driver med coaching. Richard Bandler sa en gang at man først kan NLP når man bruker metoden til selv å lage sine egne formater (dvs metaforer og øvelser).