bulimi mat som dop

Les mer

Artikler

Bulimi - mat som dop

Av Nils Henrik Hougen

Bulimi - mat som dop

Bulimi er kjennetegnet ved stort matinntak etterfulgt av oppkast, noen ganger gjennom bruk av store mengder avføringsmidler. I denne artikkelen belyses det hva det er som driver den syke til slike handlinger.

Bulimi og avhengighet av mat

Nils Henrik Hougen

En som lider av bulimi har et forhold til mat som er veldig forskjellig fra det friske menneske. Mange med bulimi opplever forholdet til mat på liknende måte som en alkoholikers forhold til alkohol. Hun er styrt av to motstridende krefter. På den ene side bærer hun i seg en uimotståelig trang til å fylle seg med mat, etterfulgt av en like sterk trang til å kvitte seg med maten etterpå. Trangen til mat kan skyldes en eller flere faktorer, der de viktigste er:

  • Unngå ensomhet
  • Fylle et tomrom
  • Trøst
  • Rus på liknende måte som for en alkoholiker
  • Flukt fra en vanskelig hverdag (økonomiske problemer, samlivsproblemer, og liknende).

Spiseorgien etterfølges av en anorektisk reaksjon. Hun får panikk for å legge på seg og bli feit - omtrent spontant. Hun føler hun har mistet kontrollen (den anorektisk undertrykkende), hvilket gir henne skyld- og skamfølelse, og en følelse av totalt nederlag. Mange opplever det som en renselse (kartarsis) å kvitte seg med maten igjen. De blir kvitt mange vonde følelser, og kan slappe av for noen timer. Disse to kreftene slåss om kontrollen. De er så sterke at hun ikke klarer å motstå. Hun klarer ikke å reagere rasjonelt før etter at spiseorgien er overstått. Først da kan hun å slappe av. Først da er hun mottakelig for terapi.

  • Maten er for henne som heroin for stoffmisbrukeren, som alkohol for alkoholikeren.
  • Stoffmisbrukeren får metadon som hjelp til å komme ut avhengigheten.
  • Alkoholikeren får antabus for å komme ut av alkoholavhengigheten.
  • Den deprimerte får et antidepressivt middel. Midlet kurerer ikke depresjonen, men demper depresjonen så pass at han/hun klarer å fungere rasjonelt, og er i stand til å gå i terapi.

Mange bulimikere får ødelagt økonomien sin på grunn av stort matbudsjett. Det gjør dem ofte enda sykere, og enda mer deprimert. Får de ikke den maten som sykdommen krever, kan de bli desperate. Noen kan gå så langt at de tar livet sitt. For å nå dem terapeutisk må de komme ut av spisetvangen. Det skjer først etter at spiseorgien er over. Først da er de mottakelig for hjelp. Etter hvert som de friskner til, vil behovet for overspising bli redusert. Det som kan gjøre det vanskelig for mange å forstå, er at maten her har to funksjoner. Den er samtidig både rus og rusdempende middel. Den er både heroin og metadon i samme form. På bakgrunn av dette synes det rimelig at sosialkontoret kan gi ekstra økonomisk støtte til mat med henvisning til Lov om sosiale rettigheter §5.2: Hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon".