Foredrag

Foredrag

Gratis foredrag

Man blir ikke ren av å grave i gammel skitt. Det er bedre å se etter ressursene i både seg selv og familien. Men da må man tenke litt annerledes, litt nytt. Benytt anledningen til å lære mer om hvordan Nils Henrik Hougen jobber. Han liker å se resultater. I sine fysikkstudier lærte han å se strukturer, lovmessigheter. Den metoden bruker han også for å se strukturen i den menneskelige psyke. Da må man se bak atferden, se etter hva som forårsaker en uønsket og negativ atferd. Nils Henri underviser folk i hvordan de kan jobbe med seg selv og få et bedre liv. Når man går i terapi, har man full rett til å forvente resultater. Det samme gjelder i undervisning. Undervisning skal gi deg ny kunnskap og forståelse. Det er en selvfølge å forvente resultater! Ikke om noen måneder, men allerede etter den første timen.

foredrag

I sine foredrag forklarer Hougen forskjellen på tradisjonell og moderne psykologi og psykoterapi. Her er det ikke bare snakk om å reparere psykisk skade, men også å komme videre. "Back to normal and beyond!" I bunnen av hans metode ligger NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering). NLP er ikke bare et must for couchere, men også et meget nyttig verktøy for dem som jobber som behandlere, terapeuter, lærere og ledere. I tillegg til NLP kommer kunnskapen om hvordan en lidelse fungerer og en verdiorientert psykologi. NEW LIFE PSYCHOLOGY består av disse tre faktorer.

I tidsskriftet Psychology today står å lese:

"NLP may be the most powerful vehicle for change in existence."