Kurs

Kurs

kursdeltagere

Disse kursene kan endre livet ditt. Enten du går på kurs for å styrke egne ressurser, eller du møter mennesker med psykiske problemer, er dette kurs du vil huske og ha varig nytte og glede av. Kursdeltakere som kom for å styrke seg faglig uttaler at de i tillegg hadde personlig utbytte av det. Kursene er et resultat av over 20 års utvikling og arbeid med mennesker. Kursleder Nils Henrik Hougen har selv hatt stort personlig utbytte av NLP-metoden. Denne kunnskap formidler han til andre. Her sitter du ikke bak en pult og noterer. Her skal det øves.Du gis også anledning til å gå gjennom NLP-stoffet på privat individuell basis. Stoffet gjennomgås da i konsentrert form. Det kan da skje i løpet av en intens kursdag. Kurstid avtales da individuelt..

Hougen har selv gått på mange kurs de årene han jobbet i næringslivet. Det ble mye teori som ikke alltid førte til praktiske resultater i jobben. Kunnskapen ble ikke integrert. I disse kursene skal det øves. Det betyr at det du lærer med forstanden også vil sitte i kropp og følelser. Det du lærer blir integrert.

Neuro-Lingvistic Psychology - et paradigmeskifte i psykologisk tenkning.

Metoden bygger på følgende tre faktorer:

  • NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering)
  • Beskrikver hjernens og problemets psykiske struktur
  • En verdiorientert psykologi og livsfilosofi.

Neuro-Lingvistic Psychology er essensen av disse tre faktorer.

Neuro-Lingvistic Psychology gir gode resultater på kort tid.

Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP) ble utviklet ved University of California på 1970-tallet. NLP-metoden har Hougen videreutviklet og tilrettelagt både for dem som møter mennesker med psykiske problemer, og for alle dem som ønsker å få mer kvalitet inn i sitt eget liv.

Hvert kurs kan tas uavhengig av de øvrige. Det anbefales likevel å ta alle kursene for dem som seriøst ønsker å bruke metoden i sitt arbeid. Til alle kursene følger fyldig kursmateriale med øvingsark.

bilde fra et kurs

Aller mest kjent er Hougen for sitt arbeid med nervøse spiseforstyrrelser. Han regnes av mange som landets fremste ekspert på området. Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP) ble utviklet ved University of California på 1970-tallet. Denne metoden har han videreutviklet og tilrettelagt både for dem som møter mennesker med psykiske problemer, og for alle dem som ønsker å få mer kvalitet inn i sitt eget liv. Hvert kurs kan tas uavhengig av de øvrige. Det anbefales likevel å ta alle kursene for dem som seriøst ønsker å bruke metoden i sitt arbeid. Til alle kursene følger fyldig kursmateriale med øvingsark.

Du finner mer informasjon om de enkelte kurs og kursterminer

under menyvalgene lenger oppe til venstre for siden.